Home Vacatures Medewerker Wonen & Welzijn in de Flexpool

Medewerker Wonen & Welzijn in de Flexpool

Als medewerker Wonen & Welzijn ga je aan de slag op diverse locaties van Wender. Je krijgt een contract voor minimaal 20 uur per week.

Over Wender

Wij zijn Wender. We zijn er voor mensen die door allerlei problematiek hulp nodig hebben om het leven op orde te houden. Er speelt meestal veel, denk aan schulden, verslaving, psychische problematiek, isolement, zorgmijding, overlast, huiselijk geweld, dakloosheid enzovoort. Als het leven extra lastig is en de situatie complex, is Wender er!

Onze missie en visie: iedereen verdient een veilig eigen leven. Daar maken we ons vanuit onze waarden lef, bezieling en vakmanschap sterk voor. Als het ook maar even kan, proberen we mensen thuis -in de eigen omgeving- te ondersteunen. We zetten in op interventie en thuisondersteuning en proberen opvang te voorkomen of verkorten. Is een opvang- of woonplek toch nodig? Dan hebben wij verschillende locaties in Friesland, Groningen en Drenthe waar mensen een (tijdelijk) thuis vinden. Ook bieden we dagbesteding, activering en participatie. Onze 650 medewerkers zetten in de begeleiding alles op alles om mensen sterker en vaardiger te maken zodat zij in de toekomst moeilijke situaties constructief het hoofd kunnen bieden. Wij ondersteunen jaarlijks ongeveer 2800 mensen.

Over de Flexpool

Als medewerker Wonen & Welzijn vanuit de Flexpool ga je in de verschillende opvang- en woonlocaties aan de slag. We houden rekening met je woonplaats zodat je reisafstand naar de locatie behapbaar blijft. Het werk kan per locatie verschillen. In veel voorzieningen is er 24 uur per dag begeleiding en/of toezicht. Dit betekent dat je in ochtenddiensten, avonddiensten, in de weekenden en op feestdagen kunt worden ingezet.

Er spelen vaak meerdere, complexe problemen in het leven van onze cliënten: schulden, verslaving, armoede, psychiatrische problematiek, (verstandelijke) beperking, isolement, gebrekkig netwerk enzovoort. Dat maakt het voor hen lastig om het leven op de rit te houden. Wij begeleiden cliënten met oog en oor voor hun achtergrond, omstandigheden én eigenheid. Alle cliënten hebben een eigen begeleider die ondersteunt bij wonen, leven en dagbesteding. Aan de hand van een actieplan werkt de cliënt aan zijn toekomst. Daarbij geldt dat hij doet wat hij zelf kan en hulp krijgt waar nodig.

Binnen onze organisaties is er veel dynamiek. Houd jij van afwisseling en uitdaging? Heb je hart voor de doelgroep? Ben je een betrokken en professioneel werker? Dan nodigen we jou uit om te solliciteren.

Over de functie medewerker Wonen & Welzijn


Praktische functie

De functie van medewerker Wonen & Welzijn is een praktische functie. Je ondersteunt begeleiders en bewoners bij de uitvoering van het actieplan met betrekking tot de dagelijkse bezigheden. Dat houdt in dat je bewoners begeleidt bij bezigheden zoals onder meer boodschappen doen, koken en schoonmaken. Ook organiseer je samen met bewoners activiteiten in en om de voorziening. Dit doe je op stimulerende en motiverende wijze.

Prettige sfeer

Je bent voor de bewoners het eerste aanspreekpunt bij dagelijkse – en woongerelateerde zaken. Tot je takenpakket hoort ook zorgen voor een goed woon- en leefklimaat in de voorzieningen. Je weet dan ook een prettige sfeer te creëren. Eventuele ongewenste situaties signaleer je tijdig en je handelen hierin is probleemoplossend. Zo zorg je ervoor dat er een gevoel van veiligheid heerst.

Veel contact

Omdat je veel contact hebt met bewoners en collega’s weet je je goed en makkelijk mondeling uit te drukken. Je werkzaamheden ten behoeve van de bewoners rapporteer je in ons cliëntregistratiesysteem OctoQ, daarvoor is het belangrijk dat je objectief kan rapporteren.

Krachtgericht werken

Wij werken met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze (vernieuwende) manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen onze organisaties. Krachtgericht werken vind je in de hele organisatie terug.

Wij vragen

Als medewerker Wonen & Welzijn:

  • heb je een MBO-diploma met minimaal kwalificatieniveau 4 richting agogisch werk;
  • ben je flexibel inzetbaar;
  • kun je in geval van fysieke en verbale agressie controlerend en corrigerend optreden;
  • heb je kennis van de leefsituatie van mensen met een psychosociale -, licht psychiatrische – en verslavingsproblemen;
  • kun je vraaggestuurd en methodisch werken;
  • kun je cliënten motiveren en stimuleren;
  • weet je gevoelens en behoeften van anderen te onderkennen en tegelijkertijd ook je grenzen aan te geven en zelf in balans te blijven.

Wij bieden

Als flexwerker heb je, vanuit een 20-urencontract, de kans om breed werkervaring op te doen; je werkt immers op diverse locaties met elk een min of meer eigen specialisatie. Je krijgt bovendien trainingen Krachtwerk, Motiverende gespreksvoering en De-escalerend werken! Via een loopbaanbudget en online leermodules bij GGZ Ecademy en GoodHabitz kun je bovendien blijvend werken aan je eigen loopbaan en ontwikkeling.

De functie van medewerker Wonen & Welzijn is ingeschaald in schaal 4 conform de CAO Sociaal Werk. Het brutosalaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal €2054,-  en maximaal €2763,- per maand bij een volledig dienstverband. Je krijgt daarnaast een individueel keuzebudget waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden zo kunt samenstellen dat die passen bij jouw persoonlijke situatie. En de mogelijkheid bestaat deel te nemen aan de collectieve zorg- en een collectieve inkomensverzekering;

Tot slot kom je te werken met een leuke en erg boeiende doelgroep, doe je ervaring op bij veel verschillende locaties binnen Wender en kun je solliciteren op interne vacatures.

Sollicitatie en informatie

Voor meer informatie over deze Flexpool-functie kun je terecht bij Henk van der Boon, coördinator Flexpool, via telefoonnummer 088 – 066 30 00. Je motivatiebrief met cv zien we graag tegemoet; je kunt deze mailen naar vacatures@wender.nl, t.a.v Henk van der Boon met vermelding van de functienaam medewerker Wonen & Welzijn Flexpool.

Mocht je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, laten we je weten hoe we dit in verband met corona organiseren.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming en voeren we een actief referentiebeleid.