Home Vacatures Coaches voor Kamers met Kansen

Coaches voor Kamers met Kansen

Kamers met Kansen richt zich op studerende jongeren tussen de 18 en 25 jaar met een instabiele thuissituatie. Via Kamers met Kansen kunnen ze zelfstandig wonen en vinden ze de rust om hun studie weer goed op te pakken. Wij zoeken diverse vrijwilligers. Als coach ondersteun je de jongere op zijn/haar weg naar zelfstandigheid.

Over het vrijwilligerswerk

Samen met de medewerker Kamers met Kansen (KmK) maak je een plan van aanpak en coach je de jongere op inspirerende wijze bij de uitvoering van het plan. Jullie spreken elkaar wekelijks, dat kan face-to-face en ook via mail, telefoon of app. Ook onderhoud je contact met school en eventuele andere betrokkenen. Soms is het nodig om de hulpvraag en de doelen te verhelderen of bij te stellen.

Je rapporteert maandelijks aan de medewerker KmK en neemt deel aan evaluatiemomenten en coaches-overleg.

Wij zoeken coaches die:

– affiniteit hebben met jongeren en hun leefwereld;- goed kunnen luisteren en empathisch vermogen tonen;

– communicatief vaardig zijn;

– feedback kunnen geven en ontvangen;

– concrete afspraken kunnen maken en erop toezien dat deze worden nagekomen;

– oog hebben voor persoonlijke successen en deze weten te benoemen;

– resultaat- en doelgericht kunnen werken;

– een voorbeeldfunctie willen en kunnen vervullen voor de jongere;

– de visie en kernwaarden van Wender kunnen uitdragen;

– gemiddeld 2 à 3 uur per week beschikbaar zijn voor het vrijwilligerswerk;

– een VOG (verklaring omtrent het gedrag) kunnen overleggen.

Vrijwilliger worden?

Wij bieden:

– uitdagend vrijwilligerswerk;

– een overeenkomst voor de duur van één jaar;

– begeleiding, individueel en in groepsverband;

– deskundigheidsbevordering;

– een team van gedreven collega-coaches;

– een regeling voor reis- en onkostenvergoeding.

Aanmelding en informatie

Interesse? Je kunt een brief met je motivatie en cv mailen naar:

Marrit Bakelaar, 06 44 37 33 36 , m.bakelaar@wender.nl
Christina Nijenhuis, 06 53 24 14 88, c.nijenhuis@wender.nl